Skip to content

Mae pob ceiniog sy'n cael ei gwario yn helpu teuluoedd Contact.

Prif Fordwyaeth

Gwyliau, Chwarae a Hamdden

Children playing outside

 

Mae llawer o blant a phobl ifanc anabl yn dweud mai hamdden a chwarae – ar ôl ysgol, yn y gwyliau ac ar benwythnosau – yw’r elfen goll bwysicaf yn eu bywydau. Mae rhieni'n ymdrechu i wneud cyfleoedd ar gyfer y rhain ond yn aml yn dod o hyd i lawer o rwystrau diangen, gan gynnwys diffyg sylfaenol o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael.

Mae Contact wedi cynhyrchu PDF AM DDIM i’w lawrlwytho sy’n rhoi rhywfaint o wybodaeth am yr opsiynau chwarae, hamdden a seibiannau byr a allai fod ar gael, a ble i ddod o hyd i ragor o wybodaeth. Mae ganddo hefyd wybodaeth am drefnu gwyliau i blant anabl a manylion sefydliadau sy'n darparu grantiau ar gyfer y mathau hyn o weithgareddau.

Yma yn Fledglings' mae gennym ystod eang o deganau ar gyfer chwarae dan do ac yn yr awyr agored waeth beth fo'r tywydd.

Something went wrong, please contact us!
Subtotal