U bood nuxurka

Dinaar kasta oo la kharash gareeyo waxa ay caawisaa qoysaska xidhiidhka.

Navigation ugu weyn

Fasaxyada, Ciyaarta & Madadaalada

Children playing outside

 

Caruur badan oo naafada ah iyo dhalinyaro badan ayaa yiraahda xilliga firaaqada iyo ciyaarta – dugsiga ka dib, maalmaha ciidaha iyo maalmaha fasaxa – waa shayga ugu muhiimsan ee ka maqan noloshooda. Waalidiintu waxay ku dadaalaan inay fursadahaas u sameeyaan laakiin badanaa waxay helaan caqabado badan oo aan loo baahnayn, oo ay ku jiraan macluumaad la'aanta aasaasiga ah ee ku saabsan waxa la heli karo.

Xiriirku wuxuu soo saaray PDF la soo degsan karo oo BILAASH ah kaasoo bixiya macluumaad ku saabsan waxa la heli karo ciyaarta, madadaalada, iyo nasashada gaaban, iyo halka laga heli karo macluumaad dheeraad ah. Waxa kale oo ay haysaa macluumaadka ku saabsan diyaarinta fasaxyada carruurta naafada ah iyo faahfaahinta hay'adaha bixiya deeqaha hawlaha noocaan ah.

Halkan Fledglings' waxaanu ku haynaa agabyo badan oo kala duwan oo loogu talagalay ciyaarta gudaha iyo dibadda iyada oo aan loo eegin cimilada.

Something went wrong, please contact us!
Subtotal