U bood nuxurka

Dinaar kasta oo la kharash gareeyo waxa ay caawisaa qoysaska xidhiidhka.

Navigation ugu weyn

Ururinta: Horumarinta Dhaqdhaqaaqa Wanaagsan

Kobcinta dhaqdhaqaaqa wanaagsan ayaa muhiim u ah caawinta gacmaha carruurta si ay u horumariyaan karti iyo xoog. Halkan Fledglings, waxaanu ku haynaa badeecooyin kala duwan oo lagu dhiirigaliyo carruurta inay ciyaaraan, is dhexgalaan oo ay sahamiyaan iyo sidoo kale qalab wax lagu qoro si ay ugu caawiyaan dib ugu noqoshada dugsiga.

Price
Qiimaha ugu sarreeya waa £239.77 Dib u dajin
£
£

61 alaabta

Kala sooc

Shaandhayso

61 alaabta

Availability
Price

Qiimaha ugu sarreeya waa £239.77

£
£

61 alaabta

 • £239.77  (£199.81 laga bilaabo VAT)
 • ELISpoon Stabilising Spoon - Eating & DrinkingELISpoon Stabilising Spoon - Eating & Drinking
  VAT Relief Available
  £71.99  (£59.99 laga bilaabo VAT)
 • FUNctional Hand - Care & SafetyFUNctional Hand - Care & Safety
  VAT Relief AVailable
  £45.99  (£38.33 laga bilaabo VAT)
 • Long Loop Scissors - Learning ResourceLong Loop Scissors - Learning Resource
  VAT Relief Available
  £9.99  (£8.33 laga bilaabo VAT)
 • Ka £41.99 (£34.99 laga bilaabo VAT)
 • Small Item Gripping Aid - Care & SafetySmall Item Gripping Aid - Care & Safety
  VAT Relief Available
  £77.99  (£64.99 laga bilaabo VAT)
 • General Purpose Gripping Aid - Care & SafetyGeneral Purpose Gripping Aid - Care & Safety
  VAT Relief Available
  £77.99  (£64.99 laga bilaabo VAT)
 • £32.99  (£27.49 laga bilaabo VAT)
 • £14.99  (£12.49 laga bilaabo VAT)
 • £6.99  (£5.83 laga bilaabo VAT)
 • £12.99  (£10.83 laga bilaabo VAT)
 • £4.49  (£3.74 laga bilaabo VAT)
 • £8.49  (£7.08 laga bilaabo VAT)
 • £47.99  (£39.99 laga bilaabo VAT)
 • £47.99  (£39.99 laga bilaabo VAT)
 • £34.99
 • £69.99  (£58.33 laga bilaabo VAT)
 • £44.99  (£37.49 laga bilaabo VAT)
 • £49.99  (£41.66 laga bilaabo VAT)
 • £14.99  (£12.49 laga bilaabo VAT)
 • £29.99  (£24.99 laga bilaabo VAT)
 • Doodle Desk - Learning ResourceDoodle Desk - Learning Resource
  Handmade in the UK
  £160.00
 • £18.00
 • SEN Keyboard - Learning Resource
  VAT Relief Available
  £24.99  (£20.83 laga bilaabo VAT)

Importance of Fine Motor Development for Children with Disabilities

Fine motor skills are critical for children's overall development, including cognitive, social, and emotional development. Children with disabilities may have delays in developing fine motor skills, which can affect their ability to perform daily activities independently and can impact their self-esteem and confidence. The development of fine motor skills also plays an important role in academic success, particularly in areas such as handwriting and drawing.

Strategies to Improve Fine Motor Development in Children with Disabilities

There are several strategies that parents, teachers, and therapists can use to improve fine motor skills in children with disabilities:

Play-based activities

Encourage children to engage in play-based activities that involve fine motor skills, such as building with blocks, stringing beads, and drawing with crayons or markers. These activities can help improve hand-eye coordination, finger dexterity, and grip strength.

Hand strengthening exercises

Exercises that target the small muscles in the hands and fingers can help improve grip strength and overall fine motor skills. Examples include squeezing a ball or putty, using clothespins or tweezers to pick up small objects, and pushing and pulling objects with the fingers.

Occupational therapy

Occupational therapists can work with children with disabilities to develop a personalized plan to improve fine motor skills. They may use a variety of techniques, such as sensory integration therapy and hand-over-hand guidance, to help children develop the necessary skills.

Assistive technology

Assistive technology such as adapted pencils, grips, and keyboards can help children with disabilities improve their fine motor skills and perform daily activities independently.

Patience and encouragement

It is essential to be patient and provide positive reinforcement when working with children with disabilities. Encouragement and positive feedback can help build their confidence and motivation.

In summary, fine motor development is essential for children's overall development, including cognitive, social, and emotional development. Children with disabilities may experience challenges in developing fine motor skills, which can impact their ability to perform daily activities independently. With the right strategies and support, children with disabilities can improve their fine motor skills, leading to improved overall functioning and quality of life.

Something went wrong, please contact us!
Subtotal