U bood nuxurka

Dinaar kasta oo la kharash gareeyo waxa ay caawisaa qoysaska xidhiidhka.

Navigation ugu weyn

Ururinta: Kobcinta garashada

Badanaa dadka qaba baahiyo dheeraad ah waxay yeelan doonaan dareen dareen oo kala duwan oo ku saabsan adduunka oo ay ku adkaato inay habeeyaan macluumaadka ay helaan. Si ay noloshoodu ugu fududaato oo ay u yaraato culayska, waxaanu helnaa, kaydinnaa oo aanu iibinaa agab waxbarasho oo kala duwan iyo qalabka dareenka carruurta qaba autism-ka ama baahiyaha gaarka ah.

Arag kala duwanaantayada ballaaran ama nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah ama taageero. Hadii aanaan kaydsan alaabta aad raadinayso, waxa aanu ku faraxsanahay in aanu kuu tilmaamno jihada saxda ah.

Price
Qiimaha ugu sarreeya waa £580.00 Dib u dajin
£
£

48 alaabta

Kala sooc

Shaandhayso

48 alaabta

Availability
Price

Qiimaha ugu sarreeya waa £580.00

£
£

48 alaabta

 • £16.99  (£14.16 laga bilaabo VAT)
 • Playzone Fit Twist N Spin - Sensory ToysPlayzone Fit Twist N Spin - Sensory Toys
  Bakhaarka ka baxay
  £15.99
 • £16.99  (£14.16 laga bilaabo VAT)
 • £6.49  (£5.41 laga bilaabo VAT)
 • £11.49  (£9.58 laga bilaabo VAT)
 • £17.99  (£14.99 laga bilaabo VAT)
 • £21.99  (£18.33 laga bilaabo VAT)
 • £34.99  (£29.16 laga bilaabo VAT)
 • £20.49  (£17.08 laga bilaabo VAT)
 • £9.99  (£8.33 laga bilaabo VAT)
 • £54.99  (£45.83 laga bilaabo VAT)
 • £17.99  (£14.99 laga bilaabo VAT)
 • £13.99  (£11.66 laga bilaabo VAT)
 • £20.49  (£17.08 laga bilaabo VAT)
 • Playfoam Combo 8-Pack - ToysPlayfoam Combo 8-Pack - Toys
  Bakhaarka ka baxay
  £9.99
 • £28.99  (£24.16 laga bilaabo VAT)
 • £8.99  (£7.49 laga bilaabo VAT)
 • £23.99  (£19.99 laga bilaabo VAT)
 • £34.99  (£29.16 laga bilaabo VAT)
 • £31.99  (£26.66 laga bilaabo VAT)
 • £18.99  (£15.83 laga bilaabo VAT)
 • Ka £5.00
 • £14.99  (£12.49 laga bilaabo VAT)
 • £25.99  (£21.66 laga bilaabo VAT)

Toys play an essential role in the development of children with disabilities. They provide an opportunity for children to engage in playful activities that help to improve their motor and cognitive skills. Here, we will explore some toys that can help children with disabilities to improve their motor cognitive skills.

Building Blocks

Building blocks are an excellent toy for children with disabilities, providing them with an opportunity to engage in creative and imaginative play. Playing with building blocks helps to improve fine motor skills, spatial awareness, and problem-solving skills.

Pegboards

Pegboards are another excellent toy for children with disabilities, providing them with an opportunity to improve their fine motor skills, hand-eye coordination, and problem-solving skills. Pegboards come in various shapes and sizes and can be customized to meet the specific needs of each child.

Puzzles

Puzzles are a popular toy that can help children with disabilities to improve their cognitive and fine motor skills. Puzzles come in different shapes, sizes, and levels of difficulty, making them suitable for children of all ages and abilities.

Musical Toys

Musical toys can be an excellent way for children with disabilities to improve their motor cognitive skills, as well as their emotional and social development. Playing musical instruments or singing along to songs helps to improve hand-eye coordination, fine motor skills, and communication skills.

Balancing Toys

Balancing toys are an excellent way for children with disabilities to improve their gross motor skills, balance, and coordination. Balancing toys come in various shapes and sizes, and children can use them to practice balancing, jumping, and hopping.

Sensory Toys

Sensory toys are an excellent way for children with disabilities to improve their sensory integration skills, as well as their cognitive and motor skills. Sensory toys come in various shapes and sizes, and they can be customized to meet the specific needs of each child.

In conclusion, toys play an essential role in the development of children with disabilities, providing them with an opportunity to engage in playful activities that help to improve their motor and cognitive skills. Building blocks, pegboards, puzzles, musical toys, balancing toys, and sensory toys are some of the toys that can help children with disabilities to improve their motor cognitive skills. It is essential to consult with a healthcare professional to determine the most suitable toys for your child's needs.

Something went wrong, please contact us!
Subtotal