U bood nuxurka

Dinaar kasta oo la kharash gareeyo waxa ay caawisaa qoysaska xidhiidhka.

Navigation ugu weyn

Ururinta: Caawinta cabitaanka & koobabka

Aaladaha cabitaanka iyo koobabku waxay siin karaan ilmaha ama dadka waaweyn xalal kala duwan si ay uga caawiyaan inay si fudud u cabbaan. Dad badan ayaa laga yaabaa inay la kulmaan dhibaatooyin xagga cabitaanka sababo kala duwan oo xaalado ah sida qabsashada oo yaraatay, dhaqdhaqaaqa xaddidan, xakameyn la'aanta muruqa ama arrimaha dareenka. Qalabka saxda ah iyo qalabka wax lagu gooyo waxay samayn karaan adduunyo kala duwan oo Fledglings waxaan ku bixinaa noocyo kala duwan oo badeecooyin ah si wakhtiyada cuntada loo fududeeyo.

Arag kala duwanaantayada ama nala soo xidhiidh wixii macluumaad dheeraad ah ama taageero. Hadii aanaan kaydsan alaabta aad raadinayso, waxa aanu ku faraxsanahay in aanu kuu tilmaamno jihada saxda ah.

Price
Qiimaha ugu sarreeya waa £47.99 Dib u dajin
£
£

12 alaabta

Kala sooc

Shaandhayso

12 alaabta

Availability
Price

Qiimaha ugu sarreeya waa £47.99

£
£

12 alaabta

 • £4.79  (£3.99 laga bilaabo VAT)
 • Lite Cup - Eating & DrinkingLite Cup - Eating & Drinking
  IIB AH
  WHILST STOCKS LAST
  £10.00 £8.49  (£7.08 laga bilaabo VAT) 15% Dami!
 • Doidy Cup - Eating & DrinkingDoidy Cup - Eating & Drinking
  VAT Relief Available
  £4.49  (£3.74 laga bilaabo VAT)
 • £11.49  (£9.58 laga bilaabo VAT)
 • £15.99
 • Easy Grip Beaker 200ml - Eating & DrinkingEasy Grip Beaker 200ml - Eating & Drinking
  VAT Relief Available
  £10.99  (£9.16 laga bilaabo VAT)
 • £6.49
 • ARK'S Bear Bottle Kit - ChewingARK'S Bear Bottle Kit - Chewing
  Bakhaarka ka baxay
  VAT Relief Available
  £19.99
 • Ka £41.99 (£34.99 laga bilaabo VAT)
 • ARK's Sip-Tip with One-way Straws - Eating & DrinkingARK's Sip-Tip with One-way Straws - Eating & Drinking
  VAT Relief Available
  £27.49  (£22.91 laga bilaabo VAT)
 • ARK's Cip-Kup Assembly - Eating & DrinkingARK's Cip-Kup Assembly - Eating & Drinking
  VAT Relief Available
  £27.49  (£22.91 laga bilaabo VAT)
 • ARK Flexi Cup - Pack of 2 - Eating & DrinkingARK Flexi Cup - Pack of 2 - Eating & Drinking
  VAT Relief Available
  £9.99  (£8.33 laga bilaabo VAT)

Drinking aids are an essential tool for children with disabilities who experience difficulties in drinking or swallowing liquids. These aids are designed to support children with disabilities in their daily activities by providing them with safe, comfortable, and convenient ways to drink fluids. Here, we will explore some of the drinking aids that can help children with disabilities.

Sippy Cups

Sippy cups are a popular drinking aid for children with disabilities. These cups come with a spout and a lid, which prevent spills and make it easier for children to drink without spilling or choking. They are ideal for children who are still learning how to drink from a cup.

Straws

Straws are an excellent drinking aid for children with disabilities who have difficulties in swallowing liquids. Straws can be used with a wide range of drinks, including water, juice, milk, and other beverages. They can be easily held and manipulated, making it easier for children to drink at their own pace.

Adaptive Cups

Adaptive cups are specially designed cups that cater to the specific needs of children with disabilities. These cups come with a range of features, including handles, spouts, and straws, that make them easier for children to hold and drink from. They are ideal for children with mobility or dexterity issues.

Oral Motor Therapy Tools

Oral motor therapy tools are designed to improve the strength and coordination of the mouth and throat muscles, which can help children with disabilities to swallow liquids more easily. These tools include vibrating straws, chewy tubes, and oral exercises.

In conclusion, drinking aids play a crucial role in supporting the daily activities of children with disabilities. Sippy cups, straws, adaptive cups, and oral motor therapy tools are some of the drinking aids that can help children with disabilities to drink safely, comfortably, and independently. It is essential to consult with a healthcare professional to determine the most suitable drinking aid for your child's needs.

Something went wrong, please contact us!
Subtotal