U bood nuxurka

Dinaar kasta oo la kharash gareeyo waxa ay caawisaa qoysaska xidhiidhka.

Navigation ugu weyn

Ururinta: Tube Feeding Clothes & Accessories

Tuubada quudinta, ama nafaqaynta gudaha ee carruurta ayaa loo baahan karaa dhowr sababood awgood, ha ahaato jirro ama xaalad ilmuhu qabo awgeed, ama si ay u caawiso korriinka iyo korriinka. Dharkayaga Quudinta Tube-ka waxaa loogu talagalay inay ka caawiyaan fududaynta nolosha waalidiinta iyo daryeelayaasha.

Price
Qiimaha ugu sarreeya waa £44.99 Dib u dajin
£
£

10 alaabta

Kala sooc

Shaandhayso

10 alaabta

Availability
Price

Qiimaha ugu sarreeya waa £44.99

£
£

10 alaabta

 • All-In-One Zip Back Cotton Pajama
  Ka £31.99
 • R43 Dadka Waaweyn Jaakadaha Jidhka Cunto
  Ka £15.25
 • KayCey Popper Vest - Sleeveless With Tube Acces...
  Ka £16.99
 • Kaycey Popper Vest -Short Sleeve With Tube Acce...
  Ka £18.99
 • Kaycey Secret Zipback Jumpsuit with Tube Access...
  Ka £21.99
 • Kaycey Secret Zipback Jumpsuit with Tube Access...
  Ka £31.99 (£26.66 laga bilaabo VAT)
 • R180 Keeley Peg Tube Access (Adults) - Tube FeedingR180 Keeley Peg Tube Access (Adults) - Tube Feeding
  Bakhaarka ka baxay
  R43 Dadka Waaweyn Jaakadaha Jidhka Cunto
  Ka £17.25
 • OmiiBomii Sleep Sack with G-Tube Access
  £22.99  (£19.16 laga bilaabo VAT)
 • Kaycey Popper Vest -Short Sleeve With Tube Acce...
  Ka £29.99 (£24.99 laga bilaabo VAT)
 • R43 Dadka Waaweyn Jaakadaha Jidhka Cunto
  Ka £20.25

Tube or PEG feeding clothes are specialized garments designed to allow individuals who require tube or PEG feeding to receive their nutrition without having to undress or expose their feeding tube. These clothes have various benefits, including:

Promoting independence

With tube or PEG feeding clothes, individuals can feed themselves without the need for assistance from a caregiver, thereby promoting independence and self-reliance.

Improved dignity and privacy

These clothes provide individuals with a sense of privacy and dignity as they can feed themselves without exposing their feeding tube or having to change into special clothing.

Reduced risk of infection

With tube or PEG feeding clothes, there is a reduced risk of infection as the feeding tube remains covered and protected from external contaminants.

Enhanced comfort

These clothes are designed to be comfortable and non-restrictive, allowing individuals to move freely and engage in daily activities without discomfort.

Reduced skin irritation

The use of tube or PEG feeding clothes can help prevent skin irritation or breakdown that may result from repeated exposure to external elements such as pressure or friction.

Promotes normalcy

With tube or PEG feeding clothes, individuals can continue to wear regular clothing, which promotes a sense of normalcy and minimizes the psychological impact of having to use a feeding tube.

In summary, tube or PEG feeding clothes offer several benefits that can significantly improve the quality of life for individuals who require tube or PEG feeding. They promote independence, enhance comfort, reduce the risk of infection, and promote a sense of normalcy, among other benefits.

Something went wrong, please contact us!
Subtotal