U bood nuxurka

Dinaar kasta oo la kharash gareeyo waxa ay caawisaa qoysaska xidhiidhka.

Navigation ugu weyn

Talada Daryeelka Ilkaha

Daryeelidda ilkaha ilmahaaga waxay noqon kartaa mid adag waqtiga ugu fiican. Carruurta qaba naafo waxbarasho, autism ama labadaba, waxaa jiri kara caqabado dheeraad ah sida arrimaha dareenka oo ku saabsan in ilkahooda la cadaydo ama qaabka daawada cadayga. Carruurta qaarkood ma awoodaan inay qeexaan xanuunka iliga.

Afka caafimaadka qaba ayaa muhiim u ah guud ahaan caafimaadka iyo ladnaanta. Nadaafadda afka ee wanaagsan waxay saameyn kartaa awoodda cunugaada inuu wax cuno, seexdo, hadlo iyo ciyaaro. Waxayna sidoo kale muhiim u tahay sida ay u dareemaan naftooda. Susalka ilkaha iyo ciridka ayaa ah dhibaatooyinka ugu badan ee ilkaha UK, laakiin inta badan waa laga hortagi karaa. Aqoonsiga dhibaatooyinka ilkaha iyo daawaynta hore waxay awood u siinaysaa carruurta inay sii wadaan inay ku noolaadaan nolol buuxda.

Xiriirku waxa uu soo saaray hagaha waalidka ee bilaashka ah ee caafimaadka afka iyo daryeelka ilkaha ee leh naafo waxbarasho, autism ama labadaba.
Something went wrong, please contact us!
Subtotal