Skip to content

Mae pob ceiniog sy'n cael ei gwario yn helpu teuluoedd Contact.

Prif Fordwyaeth

Casgliad: Cymhorthion Yfed a Chwpanau

Gall cymhorthion a chwpanau yfed gynnig amrywiaeth o atebion i blentyn neu oedolyn i’w helpu i yfed yn rhwyddach. Gall llawer o bobl brofi anawsterau yfed oherwydd ystod eang o gyflyrau megis llai o afael, symudiad cyfyngedig, diffyg rheolaeth cyhyrau neu broblemau synhwyraidd. Gall y cyfarpar a'r cyllyll a ffyrc cywir wneud byd o wahaniaeth ac yn Fledglings rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion i wneud amser bwyd ychydig yn haws.

Gweld ein hystod neu cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu gymorth. Os nad ydym yn stocio'r cynnyrch yr ydych yn chwilio amdano, rydym yn hapus i'ch cyfeirio at y cyfeiriad cywir.

Price
Y pris uchaf yw £47.99 Ail gychwyn
£
£

12 cynhyrchion

Trefnu

Hidlo

12 cynhyrchion

Availability
Price

Y pris uchaf yw £47.99

£
£

12 cynhyrchion

 • £4.79  (£3.99 o TAW)
 • Lite Cup - Eating & DrinkingLite Cup - Eating & Drinking
  AR WERTH
  WHILST STOCKS LAST
  £10.00 £8.49  (£7.08 o TAW) 15% I ffwrdd!
 • Doidy Cup - Eating & DrinkingDoidy Cup - Eating & Drinking
  VAT Relief Available
  £4.49  (£3.74 o TAW)
 • £11.49  (£9.58 o TAW)
 • £15.99
 • Easy Grip Beaker 200ml - Eating & DrinkingEasy Grip Beaker 200ml - Eating & Drinking
  VAT Relief Available
  £10.99  (£9.16 o TAW)
 • £6.49
 • ARK'S Bear Bottle Kit - ChewingARK'S Bear Bottle Kit - Chewing
  Allan o stoc
  VAT Relief Available
  £19.99
 • Oddiwrth £41.99 (£34.99 o TAW)
 • ARK's Sip-Tip with One-way Straws - Eating & DrinkingARK's Sip-Tip with One-way Straws - Eating & Drinking
  VAT Relief Available
  £27.49  (£22.91 o TAW)
 • ARK's Cip-Kup Assembly - Eating & DrinkingARK's Cip-Kup Assembly - Eating & Drinking
  VAT Relief Available
  £27.49  (£22.91 o TAW)
 • ARK Flexi Cup - Pack of 2 - Eating & DrinkingARK Flexi Cup - Pack of 2 - Eating & Drinking
  VAT Relief Available
  £9.99  (£8.33 o TAW)

Drinking aids are an essential tool for children with disabilities who experience difficulties in drinking or swallowing liquids. These aids are designed to support children with disabilities in their daily activities by providing them with safe, comfortable, and convenient ways to drink fluids. Here, we will explore some of the drinking aids that can help children with disabilities.

Sippy Cups

Sippy cups are a popular drinking aid for children with disabilities. These cups come with a spout and a lid, which prevent spills and make it easier for children to drink without spilling or choking. They are ideal for children who are still learning how to drink from a cup.

Straws

Straws are an excellent drinking aid for children with disabilities who have difficulties in swallowing liquids. Straws can be used with a wide range of drinks, including water, juice, milk, and other beverages. They can be easily held and manipulated, making it easier for children to drink at their own pace.

Adaptive Cups

Adaptive cups are specially designed cups that cater to the specific needs of children with disabilities. These cups come with a range of features, including handles, spouts, and straws, that make them easier for children to hold and drink from. They are ideal for children with mobility or dexterity issues.

Oral Motor Therapy Tools

Oral motor therapy tools are designed to improve the strength and coordination of the mouth and throat muscles, which can help children with disabilities to swallow liquids more easily. These tools include vibrating straws, chewy tubes, and oral exercises.

In conclusion, drinking aids play a crucial role in supporting the daily activities of children with disabilities. Sippy cups, straws, adaptive cups, and oral motor therapy tools are some of the drinking aids that can help children with disabilities to drink safely, comfortably, and independently. It is essential to consult with a healthcare professional to determine the most suitable drinking aid for your child's needs.

Something went wrong, please contact us!
Subtotal