Skip to content

Mae pob ceiniog sy'n cael ei gwario yn helpu teuluoedd Contact.

Prif Fordwyaeth

Cyngor Cwsg

Gall plentyn nad yw'n cysgu'n dda effeithio ar y teulu cyfan. Gall rhieni gael eu gadael wedi blino'n lân, methu meddwl yn glir a chael trafferth ymdopi â'u gweithgareddau dyddiol. Gellir gadael y plentyn yn teimlo'n flinedig neu'n orfywiog, y ddau arwydd o ddiffyg cwsg.

Mae brodyr a chwiorydd hefyd yn cael eu heffeithio, yn teimlo'n flinedig yn yr ysgol ac weithiau'n ddig tuag at y brawd neu chwaer yn tarfu ar eu cwsg. Os bydd hyn yn parhau dros gyfnod hir o amser gall gael effaith andwyol ar iechyd a lles pob aelod o’r teulu

Mae

Contact wedi cynhyrchu PDF AM DDIM i'w lawrlwytho - Helpu'ch Plentyn i Gysgu

Something went wrong, please contact us!
Subtotal