Skip to content

Mae pob ceiniog sy'n cael ei gwario yn helpu teuluoedd Contact.

Prif Fordwyaeth

Canllaw Mesur

Mae llawer o’r cynhyrchion rydym yn eu stocio yn ddillad pwrpasol neu wedi’u teilwra. Os ydych yn prynu dilledyn, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cymryd y mesuriadau priodol cyn archebu.

Er bod llawer o weithgynhyrchwyr yn darparu rhai mesuriadau ar gyfer eu dillad, mae'n syniad da yn ein profiad ni i gymryd eich mesuriadau eich hun. Bydd hyn yn sicrhau'r ffit gorau posibl ar gyfer dillad pwrpasol ac yn lleihau'r oedi sy'n gysylltiedig ag unrhyw addasiadau neu enillion a allai ddigwydd.

Rydym yn hapus i gymryd unrhyw fesuriadau mewn centimetrau neu fodfeddi.

measuring guide image

Gwddf
O amgylch gwaelod y gwddf.

Corff
Mesur ar gefn y plentyn - gwaelod y gwddf i ganol y crotch.

Cist
O gwmpas rhan ehangaf y frest.

Waist
O gwmpas y canol.

Dan Fraich
Cesal i'r arddwrn.

Clun
O gwmpas pen y glun.

Coes Tu Mewn
O grotch i bigwrn.

Something went wrong, please contact us!
Subtotal