Skip to content

Mae pob ceiniog sy'n cael ei gwario yn helpu teuluoedd Contact.

Prif Fordwyaeth

Casgliad: Datblygiad Gwybyddol

Yn aml bydd gan bobl ag anghenion ychwanegol ganfyddiad synhwyraidd gwahanol o’r byd ac yn ei chael yn anodd prosesu’r wybodaeth a gânt. I wneud eu bywydau yn haws ac yn llai o straen, rydym yn dod o hyd i, yn stocio ac yn gwerthu amrywiaeth o adnoddau dysgu ac offer synhwyraidd ar gyfer plant ag awtistiaeth neu anghenion arbennig.

Gweld ein hystod eang neu cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu gymorth. Os nad ydym yn stocio'r cynnyrch yr ydych yn chwilio amdano, rydym yn hapus i'ch cyfeirio at y cyfeiriad cywir.

Price
Y pris uchaf yw £580.00 Ail gychwyn
£
£

48 cynhyrchion

Trefnu

Hidlo

48 cynhyrchion

Availability
Price

Y pris uchaf yw £580.00

£
£

48 cynhyrchion

 • £16.99  (£14.16 o TAW)
 • Playzone Fit Twist N Spin - Sensory ToysPlayzone Fit Twist N Spin - Sensory Toys
  Allan o stoc
  £15.99
 • £16.99  (£14.16 o TAW)
 • £6.49  (£5.41 o TAW)
 • £11.49  (£9.58 o TAW)
 • £17.99  (£14.99 o TAW)
 • £21.99  (£18.33 o TAW)
 • £34.99  (£29.16 o TAW)
 • £20.49  (£17.08 o TAW)
 • £9.99  (£8.33 o TAW)
 • £54.99  (£45.83 o TAW)
 • £17.99  (£14.99 o TAW)
 • £13.99  (£11.66 o TAW)
 • £20.49  (£17.08 o TAW)
 • Playfoam Combo 8-Pack - ToysPlayfoam Combo 8-Pack - Toys
  Allan o stoc
  £9.99
 • £28.99  (£24.16 o TAW)
 • £8.99  (£7.49 o TAW)
 • £23.99  (£19.99 o TAW)
 • £34.99  (£29.16 o TAW)
 • £31.99  (£26.66 o TAW)
 • £18.99  (£15.83 o TAW)
 • Oddiwrth £5.00
 • £14.99  (£12.49 o TAW)
 • £25.99  (£21.66 o TAW)

Toys play an essential role in the development of children with disabilities. They provide an opportunity for children to engage in playful activities that help to improve their motor and cognitive skills. Here, we will explore some toys that can help children with disabilities to improve their motor cognitive skills.

Building Blocks

Building blocks are an excellent toy for children with disabilities, providing them with an opportunity to engage in creative and imaginative play. Playing with building blocks helps to improve fine motor skills, spatial awareness, and problem-solving skills.

Pegboards

Pegboards are another excellent toy for children with disabilities, providing them with an opportunity to improve their fine motor skills, hand-eye coordination, and problem-solving skills. Pegboards come in various shapes and sizes and can be customized to meet the specific needs of each child.

Puzzles

Puzzles are a popular toy that can help children with disabilities to improve their cognitive and fine motor skills. Puzzles come in different shapes, sizes, and levels of difficulty, making them suitable for children of all ages and abilities.

Musical Toys

Musical toys can be an excellent way for children with disabilities to improve their motor cognitive skills, as well as their emotional and social development. Playing musical instruments or singing along to songs helps to improve hand-eye coordination, fine motor skills, and communication skills.

Balancing Toys

Balancing toys are an excellent way for children with disabilities to improve their gross motor skills, balance, and coordination. Balancing toys come in various shapes and sizes, and children can use them to practice balancing, jumping, and hopping.

Sensory Toys

Sensory toys are an excellent way for children with disabilities to improve their sensory integration skills, as well as their cognitive and motor skills. Sensory toys come in various shapes and sizes, and they can be customized to meet the specific needs of each child.

In conclusion, toys play an essential role in the development of children with disabilities, providing them with an opportunity to engage in playful activities that help to improve their motor and cognitive skills. Building blocks, pegboards, puzzles, musical toys, balancing toys, and sensory toys are some of the toys that can help children with disabilities to improve their motor cognitive skills. It is essential to consult with a healthcare professional to determine the most suitable toys for your child's needs.

Something went wrong, please contact us!
Subtotal