Skip to content

Mae pob ceiniog sy'n cael ei gwario yn helpu teuluoedd Contact.

Prif Fordwyaeth

Haciau a Chynghorion Pryder y Nadolig

Gall y Nadolig fod yn amser gorlwytho synhwyraidd i lawer o blant, yn enwedig i'r rhai â heriau prosesu synhwyraidd. I helpu rydym wedi creu'r dudalen hon o awgrymiadau a haciau gan rieni yn union fel chi.

Awgrymiadau Nadolig i deuluoedd ANFON!

Christmas Tips

 

Gorbryder  Hac 1

Rhowch wybod i'ch plentyn fod llawer o bobl eraill yn bryderus ynghylch dychwelyd i'r ysgol neu'r gwaith hefyd! Bydd hyn yn eu helpu i wybod bod eu pryderon yn ddilys ac nad ydynt ar eu pen eu hunain yn teimlo fel hyn.

Back to school anxiety hacks 2

Gorbryder  Hac 2

Rhowch y geiriau i'ch plentyn ddisgrifio eu teimladau. Cyflwynwch ac eglurwch ymadroddion fel 'blues yn ôl i'r ysgol' a 'dim teimlad; i'w helpu i ddeall yr emosiynau a'r teimladau y tu ôl i'w pryder yn ôl i'r ysgol.

Back to school anxiety hack

Gorbryder  Hac 3

Gofynnwch iddyn nhw ddangos pa mor gryf yw eu teimladau gyda TomTags! Mae plant sy'n cael trafferth ag iaith yn ei chael hi'n haws dangos dwyster eu teimladau trwy gynhalwyr gweledol.

Back to school anxiety hacks 4

Gorbryder  Hac 4

Dangoswch i'ch plentyn sut i leihau ei deimladau drwg trwy feddwl am dri rheswm da pam nad yw mynd yn ôl i'r ysgol mor ddrwg â hynny. Gallant ailadrodd y rhesymau hyn yn uchel pryd bynnag y byddant yn teimlo pryder yn cynyddu.

Back to school anxiety hacks 5

Gorbryder  Hac 5

Buddsoddi mewn cyfeillion cnoi o ansawdd uchel, pecynnau fidget a breichledau caws . Maent yn ddewis amgen diogel i arferion pryderus fel brathu neu grafu. Maent hefyd yn helpu plant i ganolbwyntio yn y dosbarth ac yn ysgogol i geiswyr synhwyraidd!

Something went wrong, please contact us!
Subtotal