Skip to content

Mae pob ceiniog sy'n cael ei gwario yn helpu teuluoedd Contact.

Prif Fordwyaeth

Cyngor Gofal Deintyddol

Gall gofalu am ddannedd eich plentyn fod yn anodd ar yr adegau gorau. I blant ag anabledd dysgu, awtistiaeth neu'r ddau, efallai y bydd heriau ychwanegol megis problemau synhwyraidd ynghylch brwsio dannedd neu wead past dannedd. Nid yw rhai plant yn gallu disgrifio poen dannedd.

Mae ceg iach yn bwysig ar gyfer iechyd a lles cyffredinol. Gall hylendid y geg da effeithio ar allu eich plentyn i fwyta, cysgu, siarad a chwarae. Ac mae hefyd yn bwysig o ran sut maen nhw'n teimlo amdanyn nhw eu hunain. Pydredd dannedd a chlefyd y deintgig yw'r problemau deintyddol mwyaf cyffredin yn y DU, ond mae modd eu hatal yn bennaf. Mae nodi problemau deintyddol a’u trin yn gynnar yn galluogi plant i barhau i fyw bywydau boddhaus.

Mae
Contact wedi cynhyrchu Canllaw i Rieni AM DDIM i iechyd y geg a gofal deintyddol ag anabledd dysgu, awtistiaeth neu'r ddau.
Something went wrong, please contact us!
Subtotal