Skip to content

Mae pob ceiniog sy'n cael ei gwario yn helpu teuluoedd Contact.

Prif Fordwyaeth

VAT Relief Available

Blanced glasurol wedi'i phwysoli 3kg

SKU: SD0450UN 3 Mewn Stoc

Pris rheolaidd £99.99  (£83.33 o TAW)
Pris rheolaidd £125.00 Pris gwerthu   £99.99  (£83.33 o TAW)

Weighted Blankets can be an effective therapeutic solution for those with sensory issues such as Autism. They can provide a soothing sensory stimulus through pressure on the body, similar to the feeling of being held, hugged or cuddled. This can have a calming effect, helping to relieve stress and anxiety.

Lliw: Pattern Unicorn

Fel Elusen, mae unrhyw elw a wneir o bob pryniant yn mynd yn ôl i helpu teuluoedd â phlant anabl.

Product Description

Gall Blancedi â Phwysau fod yn ddatrysiad therapiwtig effeithiol i'r rhai â phroblemau synhwyraidd fel Awtistiaeth. Gallant ddarparu ysgogiad synhwyraidd lleddfol trwy bwysau ar y corff, yn debyg i'r teimlad o gael eu dal, eu cofleidio neu eu cofleidio. Gall hyn gael effaith tawelu, gan helpu i leddfu straen a phryder.

Darperir pwysau gan gleiniau plastig wedi'u gwnïo i leinin mewnol ar gyfer cryfder a chysur ychwanegol. Gellir ei ddefnyddio ar wely neu'n berffaith ar gyfer gwisgo ar draws ysgwyddau. Mae'r Blanced Bwysol wedi'i marcio â CE ac wedi'i chofrestru fel dyfais feddygol dosbarth 1. Wedi'i wneud yn y DU o allanol polycotwm gwydn gyda leinin fewnol.

Dylid defnyddio blancedi â phwysau bob amser gyda goruchwyliaeth oedolyn.

Gwybodaeth Bwysig am gynhyrchion pwysol

  • Ymgynghorwch bob amser â Therapydd Galwedigaethol neu weithiwr iechyd proffesiynol cyn defnyddio blanced wedi'i phwysoli neu gynnyrch pwysol arall. Dylid defnyddio cynhyrchion pwysol gyda goruchwyliaeth addas bob amser.
  • Nid ydynt yn addas ar gyfer plant ifanc iawn.
  • Defnyddiwch bwysau cywir y cynnyrch, byddem yn awgrymu nad yw blanced wedi'i phwysoli, yn fwy na 10% o bwysau corff y defnyddiwr. Fodd bynnag, canllaw yn unig yw'r argymhelliad pwysau hwn , cysylltwch â Therapydd Galwedigaethol neu Weithiwr Iechyd Proffesiynol.
  • Dylai'r person sy'n defnyddio'r cynnyrch pwysol allu ei dynnu bob amser; mae hyn yn hanfodol i'w hatal rhag mynd yn anghyfforddus neu orboethi. Peidiwch â rholio rhywun i fyny mewn blanced wedi'i phwysoli o dan unrhyw amgylchiadau.
  • Nid yw cynhyrchion â phwysau yn addas ar gyfer pobl â chyflyrau penodol megis epilepsi, cyflyrau'r galon, anawsterau anadlu neu broblemau cylchrediad y gwaed.
  • Ni ddylai'r defnyddiwr gael ei adael o dan flanced wedi'i phwysoli dros nos oherwydd gallant orboethi ac anghyfforddus. Mae'n well eu defnyddio fel cymorth i ymlacio person cyn mynd i'r gwely ac wrth iddo fynd i gysgu. Yn ddelfrydol, yna dylid eu tynnu.

Lliwiau:  Sêr Coch, Unicorn.
Maint:
138cm x 106cm.
Pwysau: 
3kg (safonol).

Ar gyfer pwy / Beth mae hwn yn addas?

Grounding and reassurance

Please note: These products are sold with their intended purpose as described. We cannot be held responsible for any misuse of items where physical force has been used to damage the product or where it had been used in a manner that it was not designed for. If in doubt of its suitability, please get in touch.

Canllaw Maint

Gwybodaeth Cludo

Cymorth Cyswllt Ar Gael

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
Something went wrong, please contact us!
Subtotal