Skip to content

Mae pob ceiniog sy'n cael ei gwario yn helpu teuluoedd Contact.

Prif Fordwyaeth

Pecyn Sticer TomTag - Yn Y Ty

SKU: TT0002IH 3 Mewn Stoc

Pris rheolaidd £9.99
Pris rheolaidd Pris gwerthu   £9.99

The TomTag Sticker Pack - In The House can come in handy for making home timetables, now next boards, helping your child to know what happens in their day. Supplied with days of the week and blank tag labels and a small number of blank circular stickers for personalisation.

Fel Elusen, mae unrhyw elw a wneir o bob pryniant yn mynd yn ôl i helpu teuluoedd â phlant anabl.

Product Description

Mae TomTag yn cael effaith gadarnhaol ar ymddygiad drwy leihau pryderon a rhwystredigaethau a’i gwneud yn haws i’ch plentyn ddeall, dilyn a chofio beth sydd angen iddynt ei wneud. Mae'n gymorth gweledol y mae plant wrth eu bodd yn ei ddefnyddio. Mae holl sticeri symbol TomTag yn gallu gwrthsefyll dŵr. Wedi'i gyflenwi â labeli tagiau gwag a nifer fach o sticeri crwn gwag i'w personoli. Defnyddiwch gyda'r TomTag - Pecyn Cydran.

Yn cynnwys 2 gopi o bob un o'r symbolau canlynol:

Gofal ac ymddygiad personol: Cod, cawod, gwisgo, brwsio gwallt, brwsio dannedd, dadwisgo, golchi, bath, amser gwely, defnyddio'r toiled, golchi dwylo, mynd i gysgu, tabledi/meddyginiaeth, sbectol, amddiffynwyr clustiau, ffôn symudol, os gwelwch yn dda,  diolch, seibiant, gwobr, defnyddiwch amserydd, tawelwch, rhannwch

Amseroedd bwyd: brecwast, byrbryd, ffrwythau, cinio, brechdan, swper, danteithion melys, picnic, bwyta, diod

Pobl a lleoedd: mam, tad, brawd, chwaer, teulu, taid a nain, ymwelydd, ffrind, gwarchodwr, ystafell fyw, ystafell fwyta, ystafell wely, ystafell ymolchi, cegin

Gweithgareddau: Teledu, gemau, pobi, darllen, hobi, gwaith cartref, tacluso, mynd i'r ysgol, dim ysgol, cerdded y ci, crefft, chwarae tu fewn, iPad/ tabled, chwarae blêr, gwrando ar gerddoriaeth, chwarae gemau, chwarae tu allan, parti, lego, bag ysgol pecyn, posau, amser synhwyraidd, cyfrifiadur, paratowch

Sut i ddefnyddio:

  • Dewiswch y symbolau sy'n mynd i helpu'ch plentyn gyda'r anawsterau sydd ganddo neu'r meysydd rydych chi eisiau gweithio arnyn nhw.
  • Glynwch bob symbol i fotwm gwag.
  • Cliciwch y rhain i mewn i'r tag yn y drefn y dylid eu dilyn.

Pan fydd angen i chi newid eich rhestr neu wneud rhywbeth newydd, dewiswch-stick-cliciwch eto … ac eto … ac eto!

Sylwer bod hwn ar gyfer y Pecyn sticer yn Unig.

Edrychwch ar ein Pecynnau Sticer TomTag eraill: 

Yr eitem i'w defnyddio gyda'r Pecynnau Sticer yw Pecyn Cydran TomTag:

 

Ar gyfer pwy / Beth mae hwn yn addas?

Please note: These products are sold with their intended purpose as described. We cannot be held responsible for any misuse of items where physical force has been used to damage the product or where it had been used in a manner that it was not designed for. If in doubt of its suitability, please get in touch.

Canllaw Maint

Gwybodaeth Cludo

Cymorth Cyswllt Ar Gael

Something went wrong, please contact us!
Subtotal