Skip to content

Mae pob ceiniog sy'n cael ei gwario yn helpu teuluoedd Contact.

Prif Fordwyaeth

Pecyn Sticer TomTag - Allan ac O Gwmpas

SKU: TT0005ST 1 Mewn Stoc

Pris rheolaidd £9.99
Pris rheolaidd Pris gwerthu   £9.99

The TomTag Sticker Pack - Out & About is useful for making home timetables, now/next boards, planning for trips out of the house, and helping your child to know what happens in their day.

Fel Elusen, mae unrhyw elw a wneir o bob pryniant yn mynd yn ôl i helpu teuluoedd â phlant anabl.

Product Description

Mae TomTag yn cael effaith gadarnhaol ar ymddygiad drwy leihau pryderon a rhwystredigaethau a’i gwneud yn haws i’ch plentyn ddeall, dilyn, a chofio beth sydd angen iddynt ei wneud. Mae'n gymorth gweledol y mae plant wrth eu bodd yn ei ddefnyddio. Mae holl sticeri symbol TomTag yn gallu gwrthsefyll dŵr. Wedi'i gyflenwi â labeli tagiau gwag a nifer fach o sticeri crwn gwag i'w personoli. Defnyddiwch gyda'r TomTag - Pecyn Cydran.

Yn cynnwys 2 gopi o bob un o'r delweddau canlynol:

Lleoedd i fynd: Aoriel rt, amgueddfa, canolfan ddydd, ysgol, tŷ ffrindiau, theatr, sinema, caffi, bwyty, llyfrgell, cartref, canolfan hamdden, clwb, bowlio, chwarae meddal, eglwys, parc, fferm, sw, maes chwarae.

Siopau:  Siop, archfarchnad, canolfan siopa, marchnad, cigyddion, siop fara, siop ffrwythau a llysiau, siop esgidiau, siop deganau, siop ddillad, ystafell newid (M & F).

Siopa:  Prynu, gwario, cymryd newid, cerdyn banc, talu gyda cherdyn, til, waled, pwrs, peiriant arian parod, troli, bag siopa, siopa.

Cludiant a theithio:  Car, sedd car, caewch wregys diogelwch, maes parcio, beic tair olwyn, sgwter, bws, safle bws, trên, gorsaf drenau, croesfan, croesffordd, tref, dinas.

Ymddygiad: Dim brathu, dim gwthio, dim cicio, toiledau, trin, peidiwch â chyffwrdd, cerdded, peidiwch â rhedeg, cerdded gyda'ch gilydd, dal dwylo, ciw, edrych a gwrando, aros.

Sut i ddefnyddio:

  • Dewiswch y symbolau sy'n mynd i helpu'ch plentyn gyda'r anawsterau sydd ganddo neu'r meysydd rydych chi eisiau gweithio arnyn nhw
  • Glynwch bob symbol i fotwm gwag
  • Cliciwch y rhain i mewn i'r tag yn y drefn y dylid eu dilyn

Pan fydd angen i chi newid eich rhestr neu wneud rhywbeth newydd, dewiswch-stick-cliciwch eto … ac eto … ac eto!

Sylwer bod hwn ar gyfer y Pecyn sticer yn Unig.

Edrychwch ar ein Pecynnau Sticer TomTag eraill: 

Yr eitem i'w defnyddio gyda'r Pecynnau Sticer yw Pecyn Cydran TomTag:

 

Ar gyfer pwy / Beth mae hwn yn addas?

Please note: These products are sold with their intended purpose as described. We cannot be held responsible for any misuse of items where physical force has been used to damage the product or where it had been used in a manner that it was not designed for. If in doubt of its suitability, please get in touch.

Canllaw Maint

Gwybodaeth Cludo

Cymorth Cyswllt Ar Gael

Something went wrong, please contact us!
Subtotal